hamburger máskép

merthogya családa legfontosab nincsapeláta éshogynekeda barátaida fontosabak kislányomfiam hátazegyszerűen megengedhetetlen hátvedmár észremagad vedmárészreanyádapád hogyugyaneztcsinálta őisés mostremélem hogymostmár teislegalább szarulérzed magadnemcsak mimerthát nekünkcsaktevagy ésbarátainkmár nincsenektehát hogyacsaládaz elsővésd jól felmeg nótabenne pedigháta családod kapoda barátodmeg választod kézcsókolomhogya barátodazért hogyacsaládoddal kibírdmerháta családoda családod depontcsak anyirahogy egybolond mindenkineka családjában éshogy legyenholmegtanuld hogylátoda családod mégsemaz első demuszáj bírnod kibírnod éshogy azegészből mindmegtanuldhogymaja kicsaládkor hogyanés mitpont sohasem csakadigra márkéső mera családletaelső.

úgykel mondanihogy they.

Reklámok