Ma future ma hopes ma dreams

Vezetőtanár Munkavédelmi ismeretek előadásvázlatát lapozom buzgón. Engedd meg, drága Olvasóm, hogy ezen remek jegyzet váratlanul felbukkant Az egészséges életmód tíz összetevője című diájának három itemét eléd tárjam, mint az élet értelmének gondosan átszűrt esszenciáját.

  1. a nem dohányzás
  2. a drogtagadás
  3. a kevesebb alkoholfogyasztás (kiemelés tőlem)

Hogy ezen bámulatos gyűjtés honnan leledzik, arra az interneten könnyen rálelhetünk: Ugyan Julianna egykoron a Nyíregyházi Főiskola hallgatója szakdolgozatában (A lelki egészség fontossága a betegségek megelőzésében, 2004 – a dokumentum már nem elérhető online, ezúton is üdvözöljük a megújult honlapot!). A szerző valóban említést tesz az egészséges életmód összetevőiról, azonban ő csak hármat említ (egészséges táplálkozás, megfelelő testmozgás, pozitív gondolkodás), amelyek vajmi kevés átfedésben vannak Papp szemelvényével. Hogy még is honnan hát ez a remek három pont, azt kissé leljebb megtaláljuk (16.o-tól), ahol Ugyan a jelenlegi megszokások fényében levezeti életmód programjának főbb gondolatait. Itt kapott helyett a kevesebb alkoholfogyasztás is, amelyet Papp kiragadott szövegkörnyezetéből, mintegy bújtatott intelmet beszúrva a munkavédelem foglalkozás egészségügye iránt érdeklődők számára. Nekem csak két észrevételem lenne.

Ha már lopunk, „lopjunk” becsülettel (értsd: szerző megjelöléssel és pontosan); másfelől pedig az ifjúság szellemét trenírózó tanácsok helyett inkább maradjunk a szaktárgynál, kérjük bátran a Munkaügyi Minisztérium Egészséges életvitel központi programjának kivonatát, amelyben nem mérsékelt ivásra és drogtagadásra sarkallnak, hanem egyszerűen az „élvezeti szerektől való tartózkodás”-t emelik ki.

Azt már csak mellékesen, hogy a jegyzet használhatatlan kacat.

Reklámok