$perl6 → ‘lispy

Az őrültet a zsenitől. Larry Wall még sohasem hallott a Lispről és nyelvjárásairól, ezért a Perl 6-ból Lispet csinál serényen (lisper := Lisp Perl, ha-ha).

„No computer language has ever taken extensibility seriously. All languages fall into the one true syntax syndrome, and we want to escape that […] Perl 6 has no core, no keywords, no built-in operators. Everything that looks like an operator is actually defined by some grammatical rule or by a macro or by something that is added in.”

Minderről az idei OSCON-on szólt. Wall úr gondolatai Joab Jackson Perl vision gets sharper cikkében. Említésre méltó, hogy Larry Wall gondosan a nyelvtani kiterjeszthetőséget emeli ki, amelyet ha úgy vesszük, valóban még nem produkált egyik nyelv sem. De vajon a legegyszerűbb szintaktikai formula nyújtotta tetszőleges szemantikai bővítésben rejlő lehetőség mennyivel rugalmatlanabb? Egyiknél a lexer–parser (M-expression), másiknál a reader (S-expressions) fejti ki az evaluator (meg ne nézze, mit ír erre asztaki!) számára értelmezhető objektumokat. A programozó szemszögéből a tetszőleges szintaktika bevezetése egyenértékű a legegyszerűbb nyelvtannal leírható tetszőleges jelentéstartammal. Ha lefölözzük Wall úr előadásának gondos mázát, türelmetlenül várjuk, hogy a medvét lássuk. Addig olvassák a tőlünk okosabbak okfejtéseit Lies, Damned Lies, and Perl 6 íráshoz érkezett hozzászólások során.

Reklámok