levinnéd a szemetet? addig főzők virslit

A Parlament április 10-én elfogadta azt a törvényjavaslatot*, amely szerint az elektronikus hirdetésekhez hasonlóan az offline szórt reklámanyag is opt-innek lesznek minősítve, így az a jövőben kizárólag akkor [lesz] küldhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult (kiemelés tőlem). Az elektronikus csatornán érkező spammel szemben ebben az esetben a Katv.-ben szabályozott adatszerzési módok és adatkezelési felhatalmazás kizárólag a törvényjavaslat 6. §-a szerinti előzetes hozzájárulás beszerzéséhez használt első kapcsolatfelvétel céljából lesznek alkalmazhatók.


* T/5451. számú törvényjavaslat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, utolsó letöltés: 2008. április 16., 17.10

Reklámok