Jegyzetkritika a minőségibb oktatás jegyében

Endrődi Tamás Internet alapú alkalmazásfejlesztés jegyzetének megítélésekor hunyjunk szemet afelett, hogy milyen megfontolásból és milyen technológiákat mutat be a szerző. Már az előszóban (jogosan) felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy tekintsünk el attól, hogy a benne szereplő ismeretek elsajátításával korszerű tudás birokába jutnánk, valójában mégis furcsa a HTML tagektől az ASP.NET-ig eljutni úgy, hogy közben az Internet Explorer 6.0 a – jegyzet keltekor – legmodernebb webböngésző, a dotnetes keretrendszerben pedig “code behind” nyelvként a Visual Basic-et használjuk internet alapú fejlesztéshez. (Hogy mitől lett az alap internet, hovatovább nagybetűs Internet, az a jegyzet többszöri átfutása során sem nyer számomra értelmet, végig csak webes megközelítésről számol be Endrődi.)

IE-t oktatni, és a DOM ismertetése során az ECMAScriptről (JavaScriptről) mélyen hallgatni nem hinném, hogy bölcs döntés volna, de a HTML alapok átadása során sem fedeztem fel bárminemű koncepciót a leírt jellemzők ismertetésekor. Helyreigazítás végett a fieldset nem a megjelenítendő [tartalmi] információk csoportosításának egyik lehetséges eszközke, hanem az összetartozó űrlap elemek panelje. A HTML tageket, tagokat senki sem hívja címkéknek, nem tudom a szerző milyen magyar nyelvű dokumentációt forgatott eleddig.

Az ASP-s, majd .NET-es, végül a két technológia ötvözéséből született ASP.NET alapú alkalmazásfejlesztés bemutatásához (sem) a Visual Basic a legszerencsésebb választás, habár előnyére legyen írva, hogy eképp szorosan támaszkodik az Alkalmazás-technológia szakos hallgatók előző féléves vizuális élményére. Az összeségében mindazonáltal jó körképet nyújtó jegyzetet továbbá fogyaszthatatlanná teszik az olyan lábjegyzetek, amelyekben utal a szerző arra, hogy azért célszerű mögöttes kódfájl használata a webszolgáltatások építésénél, mert – hivatkozva egy korábbi fejezetre – itt még inkább indokolt. A baj csupán az, hogy már előzőleg sem volt megindokolt, az MVC-t pedig ennyivel elintézni méginkább zavart okoz a fejekben, hasonlóképpen az ajánlásként megfogalmazott csupa nagybetűs HTML írásmód, majd valamennyi további fejezetben a szerző kénye-kedve szerint hol így, hol kisbetűvel írattatnak.

A jegyzetet noha Kovács Zoltán (okl. matematikus) és Mező Imre (okl. mérnök) is lektorálta, javaslom a teambe legközelebb az MSDN Kompetencia Központ felvételét is, egyúttal pedig ajánlom mindenkinek a nevezett kör szervezte konferenciákon való részvételt, ASP.NET 2.0 és AJAX, a technológiákra nyitottak számára egynapos (részvételi díjmentes) workshopot megér. (A szerző itt bátran hivatkozik a tavaly decemberi rendezvényen szerzett élményeit összegző – piszkozatra.)

Reklámok