WL contribute: blogmark küldés emacs-w3m alól

Interaktív függvény, amellyel a Weblaborra küldhető be blogmarkként Emacs-w3m alól a kurzor alatti link vagy a w3m-ben aktuálisan megnyitott weblap. A C-c b billentyűzet kombinációhoz rendeltem. Customize to your needs.

(defun slink-weblabor-blogmark ()
 "Blogmark either the url under point or
  the url of the current w3m page to Weblabor."
 (interactive)
 (let ((w3m-async-exec nil))
  (when (thing-at-point-url-at-point)
   (unless (eq (current-buffer) (w3m-alive-p))
	(w3m-goto-url (thing-at-point-url-at-point))))
  (w3m-goto-url
   (concat "http://weblabor.hu/blogmarkok/bekuldes/tavoli?"
	   "url="  (w3m-url-encode-string
			(read-string "URL: " w3m-current-url))
	   "&title=" (w3m-url-encode-string
			(read-string "Title: " w3m-current-title))
	   "&comment=" (w3m-url-encode-string
			 (read-string "Comment: "))
	   "&publish=0#maincontent"))))

(eval-after-load "w3m"
 '(define-key w3m-mode-map (kbd "C-c b")
  'slink-weblabor-blogmark))

A kurzor alatti link ötlete Johntól származik.

Reklámok