Learning time: 306 min, 16 sec

Amikor először ismerkedtem a Pythonnal, emlékszem, főképpen azt szerettem benne, hogy egyből tudtam kisérletezni, a Mindentudó Python valamennyi feladványát rögvest ki tudtam próbálni, kommunikálni tudtam az interpreterrel, interaktív módon. Most ugyanezt érzem a Lisppel.

Példa deep-remove függvény a Lisp kurzusból

Anno tett fogadalmam teljesítésén nagyon lendített az a momentum, amikor feliratkoztam a Lisp Course-ra. Tény, hogy az Emacs kéznél van, ha a Lisp kifejezéseket szeretném gyakorolni, mindemellett az ELM Adaptive Remote Tutor-hoz fogható zseniális távoktató keretrendszert még nem láttam.

A kiválóan szerkesztett tananyagra épülő modulok végét eleinte teszt jellegű, majd konkrét kód formájában megválaszolandó feladványok zárják, amelyeken megfelelő szintet elérve léphetünk csak a következő fejezetre. A hibásan definiált programkódoknál precíz támpontot kapunk arra nézve, milyen kifejezésnél vétettünk hibát, milyen logikai tévedés mentén hasal el a deklarált függvény.

Az egyes leckék anyagaihoz megjegyzéseket fűzhetünk, bármikor lehetőség van a kurzus pihentetésére, feladatsorok megoldásánál igénybe vehetjük a témába vágó nyelvi elemek, függvények pontos referenciáit, végezetül csupán gyakorlásképpen bármikor rendelkezésünkre áll egy [webes] Lisp értelmező.

Ideas first introduced in Lisp include the if/then/else construct, recursive function calls, dynamic memory allocation, garbage collection, first-class functions, lexical closures, interactive programming, incremental compilation, and dynamic typing. (Peter Seibel: Practical Common Lisp)

A Lisp Course-ra jelentkezés ingyenes. Az oktatócsomag hat részre tagolódik, kezdve a Lisp primitívjeivel, nevezett atomok, s-atomok, listák, majd predikátumok, logikai és vezérlési szerkezetek, alapvető funkciók, végül különféle rekurziók sít. A beépített statisztika modul bizonysága szerint 5 órát töltöttem a rendszerben, míg a teljes tananyagot elsajátítottam. A megkérdezettek 91%-a szerint érdemes Lispet tanulni.

Reklámok