Prezentációk offline használhatóságáról

A vizsgaidőszak alatt végignyálazott prezentációk alkalmával két jellemző ismérv fogalmazódott meg bennem, amelyek a fóliák utólagos használhatóságának mérői. A poszt egyenes bővítménye a prezentáció készítési és előadás módbeli tanácsokat felsorakoztató értekezéseknek.

Az autodidakta tanulást elősegíti az egyes témakörök végét záró összegzés, az anyag megértését felmérő kérdések, de milyen jó volna, ha ezen kérdések egyben hivatkozások volnának a bemutató vonatkozó szekciójára, így ha a delikvens éppen nem tudja a kérdést megválaszolni, könnyen pótolhatja hiányosságát. Egy nagyobb diasor esetén több perces keresgélést spórol meg az előadó a tanulónak.

A tananyag megértését segítő gyakorlati példák, esettanulmányok szintén hasznos kellékek az előadó tarsolyában, de szegény nebuló azzal viszont sokra nem megy, ha csupán a „lássunk egy példát” felirattal találkozik a fólián, ugyanis az előadó ezt csak a jelenlévő hallgatósággal osztotta meg. Használjuk az S5 formátumot, ebben az esetben a széljegyzetek elhelyezhetők egy erre fenntartott handout szekcióban, így ugyanaz a diasor valóban alkalmazható lesz az előadás háttéranyagaként is.

Reklámok